Thông báo về việc đánh giá lớp học phần Học kỳ 2 – Năm học 2015-2016 (13/04/2016)

Thông báo chi tiết của Phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục:

TB Lay y kien phan hoi SV ..hoc ky II nam hoc 2015 – 2016

Vì mục đích nâng cao chất lượng dạy và học của Khoa và của Nhà trường, đề nghị tất cả các sinh viên tham gia đánh giá lớp học phần nghiêm túc.

Xem 261 lần

Khoa Hóa - Đại học Bách khoa - ĐHĐN

54  Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Tel: 05113 842743; Email: k.hoa@ dut.udn.vn