Liên chi đoàn Khoa Hóa

LIÊN CHI ĐOÀN KHOA HÓA

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

 

Khoa Hóa - Đại học Bách khoa - ĐHĐN

54  Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Tel: 05113 842743; Email: k.hoa@ dut.udn.vn