Lịch sử hình thành

Khoa Hoá được thành lập năm 1978 trên cơ sở Bộ môn Hoá Đại cương của thời kỳ đầu thành lập trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Hiện nay khoa có 54 cán bộ công chức, trong đó có 06 Phó Giáo sư, 12 Giảng viên chính, 01 Tiến sĩ Khoa học, 11 Tiến sĩ, 19 Thạc sĩ.

Spotlight

Khoa Hóa - Đại học Bách khoa - ĐHĐN

54  Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Tel: 05113 842743; Email: k.hoa@ dut.udn.vn