Nghiên cứu khoa học

Ngày 14/05/2016, Khoa Hóa đã tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2016. Tham dự hội nghị, ngoài các thầy cô, sinh viên trong Khoa, còn có PGS. TS. Nguyễn Đình Lâm, Trưởng Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế Trường Đại học Bách Khoa.

Các cán bộ của Bộ môn đã và đang chủ trì, tham gia hàng chục đề tài nghiên cứu về các lĩnh vực Hóa silicat, Hóa polymer và các lĩnh vực khác.

Sau đây là một số danh mục các đề tài nghiên cứu khoa học đã được thực hiện từ cấp Đại học Đà Nẵng trở lên.

Khoa Hóa - Đại học Bách khoa - ĐHĐN

54  Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Tel: 05113 842743; Email: k.hoa@ dut.udn.vn