Ngày 7/3/2014, Ban Chủ nhiệm và Công đoàn khoa Hóa đã phối hợp tổ chức buổi lễ mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Đầu tiên, đồng chí Nguyễn Văn Dũng Trưởng khoa đã phát biểu chúc mừng tất cả cán bộ viên chức nữ trong khoa đã đạt được nhiều thành tích trong công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học, tham gia tích cực vào mọi công tác của khoa, của công đoàn và của nhà trường, xứng đáng là người phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà.

Khoa Hóa - Đại học Bách khoa - ĐHĐN

54  Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Tel: 05113 842743; Email: k.hoa@ dut.udn.vn