Thông báo chung
Xem 261 lần
Thông báo chi tiết của Phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục: TB Lay y kien phan hoi SV ..hoc ky II nam hoc 2015 – 2016 Vì mục đích nâng cao chất lượng dạy và học của Khoa và của Nhà trường, đề nghị tất cả các sinh viên tham gia đánh giá lớp học phần nghiêm túc.
Xem 286 lần
Khoa Hóa tổng hợp danh sách sinh viên cảnh báo học vụ học kỳ 1 năm học 2015-2016 và tổng hợp số lần cảnh báo học vụ của các sinh viên các khóa từ 2007 đến 2014. Dữ liệu được lấy từ website: http://daotao.dut.udn.vn/sv/G_DSCanhBaoKQHT.aspx

Khoa Hóa - Đại học Bách khoa - ĐHĐN

54  Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Tel: 05113 842743; Email: k.hoa@ dut.udn.vn