-Khoa Hóa trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng đã có các hợp tác về giảng dạy và nghiên cứu với một số trường và viện nghiên cứu ở Cộng hòa Pháp: Viện dầu khí IFP, Viện xúc tác môi trường Lyon IRCE, Đại học hóa Lille ENSCM de Lille.., đại học Strasbourg; ở Nhật Bản như Đại học Tsukaba..; CHLB Đức: Viện nghiên cứu vật liệu polyme Dresden (IPF)…; Mỹ: Hiệp hội chất dẻo

Khoa Hóa - Đại học Bách khoa - ĐHĐN

54  Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Tel: 05113 842743; Email: k.hoa@ dut.udn.vn