Nghiên cứu khoa học

Ngày 14/05/2016, Khoa Hóa đã tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2016. Tham dự hội nghị, ngoài các thầy cô, sinh viên trong Khoa, còn có PGS. TS. Nguyễn Đình Lâm, Trưởng Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế Trường Đại học Bách Khoa.

Khoa Hóa - Đại học Bách khoa - ĐHĐN

54  Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Tel: 05113 842743; Email: k.hoa@ dut.udn.vn