Ngành Công nghệ thực phẩm
15 Tháng sáu 2016 Viết bởi K2_CATEGORY Ngành Công nghệ thực phẩm Đăng tại Ngành Công nghệ thực phẩm

I. MỤC TIÊU CHUNG

Nhằm đào tạo những kỹ sư có phẩm chất chính trị vững vàng, có tư cách đạo đức, có sức khỏe, có nền tảng kiến thức toán và khoa học cơ bản; kiến thức và kỹ năng để thiết kế, cải tiến, quản lý các dây chuyền công nghệ chế biến và bảo quản thực phẩm; nghiên cứu phát triển sản phẩm; quản lý, kiểm tra chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm và tư vấn dinh dưỡng học, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành Công nghệ thực phẩm.

15 Tháng sáu 2016 Viết bởi K2_CATEGORY Ngành Công nghệ thực phẩm Đăng tại Ngành Công nghệ thực phẩm

Mã HP Tên học phần Bắt buộc Tự chọn LT TH DA BTL TT Tự chọn HK 1 16.5 15 1.5 2090131 Những NLCB của CN Mac-Lênin 1 2 2 1080011 Hình hoạ 2 2 3190111 Giải tích 1 4 4 1072622 Hóa vô cơ 2 2 1072612 TN Hóa vô cơ 0.5 0.5 1020691

Khoa Hóa - Đại học Bách khoa - ĐHĐN

54  Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Tel: 05113 842743; Email: k.hoa@ dut.udn.vn